Nieuws

Flora- en Faunawet

Vanaf 1 juli 2012 moeten alle opvangcentra in Nederland voldoen aan nieuwe eisen en protocollen om in aanmerking te komen voor een ontheffing van het ministerie voor het opvangen van inheemse wilde dieren.

In 2017 zijn de protocollen aangepast en wordt de ontheffing verstrekt door de provincie Groningen.

Faunavisie Wildcare mag de volgende dieren opvangen: alle vogelsoorten, reeën, zwijnen, vossen, alle marterachtigen, bevers, hazen, egels, eekhoorns en konijnen.

De belangrijkste punten in de nieuwe ontheffing zijn;

 • Educatie en voorlichting
 • De opvang moet een stichting zijn
 • Hoge eisen aan de kwaliteit van de verblijven
 • Meer aandacht voor het dierenwelzijn tijdens de opvang
 • Specialisatie van de beheerder en medewerkers van de opvang
 • Samenwerking met natuuronderzoek, dierenartsen en andere opvanglocaties

Verslag van 2020 in dit jaar 163 verschillende soorten opgevangen. in totaal kwamen er 2311 dieren binnen.

Veel verschillende dieren

In 2020 vingen we 163 verschillende soorten dieren op. diersoorten waren o.a. :

 • IJsvogels
 • Lepelaars
 • Steenuilen, Bos, Rans en Kerkuilen
 • Kiekendieven
 • Gierzwaluwen maar ook boeren en huis zwaluwen.
 • Veel merels, mezen en andere zaad en insecten eters.
 • Dodaars en futen
 • Buizerds, sperwers en haviken.
 • Bonte en groene spechten
 • Toren-, slecht- en boomvalken
 • zeevogels z.a.; Alken, Zeekoeten. zee-eenden en Jan van Genten.
 • Zoogdieren zoals marterachtigen, eekhoorns, egels, reeën (51 totaal), etc.

Een klein deel heeft het niet gehaald of moest worden geëuthanaseerd, maar 2/3 van onze gasten/patiënten hebben we een tweede kans kunnen geven. Dit mede dankzij de vele mensen die in eerste instantie de zorg voor deze dieren op zich hebben willen nemen. De meeste dieren worden gebracht door de dierenambulances en particulieren.

Dieren afkomstig van eilanden worden door faunavisie opgehaald in Lauwersoog of de Eemshaven.

Financieel verslag 2020

ABN-bank in 2020 totaal bijgeschreven; 69.163,98 euro. ABN- bank in 2020 totaal afgeschreven; 37.237,22 euro. Saldo op 01-01-2020; 18.041,40 en op 31-12-2020; 49.968,16 euro. In tegenstelling tot 2019 is er over 2020 een positief resultaat van 31.926,76 euro waarvan 25.000 euro in reserve wordt weggezet voor nieuwbouw intake gebouw (droomcheque Maarten Stopendaal).
In werkelijkheid is het resultaat 6876,76 en beginnen we 2021 met een, voor de dieren, beschikbaar saldo van 24.968 euro (saldo 1 jan. min 25.000), dit is bijna voldoende om de dieren in 2021 de nodige verzorging te kunnen geven.
Sinds de oprichting hebben we er nog niet zo goed voor gestaan in het begin van het jaar, dit geeft ons een gerust gevoel! Dank aan de vrijwilligers, de donateurs maar vooral de orthodontisten praktijk en dierenlot!
Ook door het plaatsen van 36 zonnepanelendoor de verhuurder, zijn de energie kosten met 60% gedaald, daar komt de teruggaaf van 1000 euro energiebelasting nog bij, 2020 wordt in 2021 uitbetaald.

Indien gewenst kan een financieel verslag per mail worden toegezonden, stuur een verzoek naar; info@faunavisie.nl.

op de foto hieronder een geschoten slechtvalk.                                                 Onze eerste jonge otter.

Faunavisie Wild life care heeft deze zomer hulp gekregen van de BFA (bikers for animals) met het bouwen van een enorme vliegkooi voor grote roofvogels.

Het verblijf is bedoeld om vogels te kunnen beoordelen of ze voldoende hersteld zijn om te worden vrijgelaten.

Pieterburen zeehondencrèche

Onze stichting helpt onze (Pieter)buren, de zeehondencrèche, al meer dan 12 jaar met het transport en het verzorgen van zeehonden. Ook het bergen van dode zeehonden van het wad hoort daarbij, waarbij soms nog wel eens een moederloze pup gevonden wordt. De meeste zeehonden worden opgehaald in Harlingen of Holwerd en komen van onze Waddeneilanden. Als tegenprestatie worden we bijgestaan door de dierenartsen van de crèche en krijgen we vis voor onze visetende vogels en zoogdieren. Op de veerpont in Harlingen (zeehonden halen) Harry de Harris hawk aan het werk. Harry, onze opvang Harris Hawk (foto rechts) wordt regelmatig ingezet op de zeehondencrèche om de meeuwen te verjagen. Ze hoeft daar niets voor te doen behalve aanwezig zijn en gevaarlijk te kijken, het werkt geweldig!

Subsidieloos

Wist u dat Faunavisie Wildlife care ook in 2020 geen subsidie of steun van de overheid of gemeentes heeft ontvangen? Budgettair had de stichting rekening gehouden met een lichte stijging van de op te vangen dieren t.o.v. 2019 (1800 dieren) maar eind oktober 2020 stond de teller al op 2000 dieren!

De financiële reserves zijn verdampt vanwege de hoge kosten. Gemiddeld koste het opvangen van een vogel € 9.74, een egel kost al gauw 100 euro als hij moet overwinteren en een reekalfje kost tot de vrijlating in maart, 600 euro. Deze kosten worden hoofdzakelijk uit privé-middelen betaald maar de beurs is nu bijna leeg.

We hopen voor 2022 dat de gemeentes en de provincie waar de dieren vandaan komen, ons een beetje gaan steunen. Natuurlijk zijn bedrijven ook zeer uitgenodigd ons een helpende hand toe te steken. Kunnen we ook op u rekenen? Op onze  Help ons pagina vindt u informatie over hoe u ons kunt steunen.

Foto’s: de melder is bij het slachtoffer gebleven. De jonge bok loopt weer helemaal gezond in de reeënweide.

​Reeën in opvang

In 2020 heeft Faunavisie Wildlife care 38 reeën  opgevangen. Zes verweesde reekalfjes, drenkelingen, verkeersslachtoffers en  parasieten slachtoffers (herten luisvlieg). 27 dieren hebben hun avontuur overleeft en zijn of worden terug geplaatst!

Voor veterinaire hulp kunnen we altijd terecht bij de dierenkliniek in Winsum, zonder deze kanjers zijn we als een schipper zonder boot.