Gulle Gevers

We zijn ontzettend dankbaar voor alle bijdragen, groot en klein, die we van u mogen ontvangen. Zonder uw hulp en donaties kunnen we niets!! Hieronder leest u over bijzondere bijdragen van vele verschillende gulle gevers.

Provincie Groningen, Stichting Dierenlot en Nettenlijn sponsoren het otter / olieslachtoffer verblijf

Watervogels en otters die door olie of andere oorzaken moeten aansterken voor uitwildering (terug plaatsen in de natuur), kunnen dat nu doen in ons nieuwe verblijf. Het kostte ruim zes maanden werk, maar nu is dan eindelijk het verblijf klaar. Het is zelfs is mogelijk om er enkele zeehonden tijdelijk in te huisvesten.

Het bad gedeelte is 80 centimeter diep en er zijn twee onderwater ingangen naar verblijven aanwezig om otters een veilig gevoel te geven. Voor zover bekend is Faunavisie Wildcare de enige opvang met dergelijke voorzieningen in Nederland.

Dit project is mogelijk gemaakt door financiële steun van de provincie Groningen en Stichting Dierenlot. Het net is gesponsord door de grootste nettenleverancier in Nederland; de firma Nettenlijn.

Overige gulle gevers 2016

In het bijzonder dank aan:

  •  De hengelsport federatie Groningen en Drenthe steunt faunavisie met 1000 euro .
  • De gemeente Groningen voor de waarderingsbijdrage van € 18500,00    
  • Willem en Gea Straat sponsoren 4000 kg tarwe per jaar.

Moose fonds sponsort waterpuls en pomp

Dankzij een donatie van het Moose fonds kunnen we straks beschikken over voldoende water om de vijvers en bassins te verversen. Faunavisie heeft een waterpuls en pomp gesponsord gekregen! Hier was echt behoefte aan maar er was nog geen geld voor. Kootje en het Moose fonds, HEEL ERG BEDANKT!

Stichting Dierenlot sponsort Reeën weide

Ook voor dit jaar hebben we een aanzienlijk bedrag mogen ontvangen van Dierenlot, wat gebruikt werd voor een reeënweide van 3500 m². Deze geschakelde opvang is voor reeën en marterachtigen die slachtoffer van het verkeer zijn geworden. Als er nog wat overblijft, gaan we hier een incubator (kunstmoeder) van kopen.Dierenlot, bedankt!

Sponsors gezocht

We zoeken, met spoed een sponsor voor een revalidatie / vliegkooi voor roofvogels zoals valken, kiekendieven enz. De eerste sponsors zijn er, wie volgt?