Nieuws

Flora- en Faunawet

Vanaf 1 juli 2012 moeten alle opvangcentra in Nederland voldoen aan nieuwe eisen en protocollen om in aanmerking te komen voor een ontheffing van het ministerie voor het opvangen van inheemse wilde dieren.

Faunavisie Wildcare mag de volgende dieren opvangen: alle vogelsoorten, reeën, zwijnen, vossen, alle marterachtigen, bevers, hazen, egels, eekhoorns en konijnen.

De belangrijkste punten in de nieuwe ontheffing zijn;

 • Educatie en voorlichting
 • De opvang moet een stichting zijn
 • Hoge eisen aan de kwaliteit van de verblijven
 • Meer aandacht voor het dierenwelzijn tijdens de opvang
 • Specialisatie van de beheerder en medewerkers van de opvang
 • Samenwerking met natuuronderzoek, dierenartsen en andere opvanglocaties

Verslag van 2014

Elk jaar komen er steeds meer gewonde en zieke dieren bij. Zie hieronder hoeveel dieren Faunavisie Wildcare opving de afgelopen jaren:

 • 2010: 70 dieren
 • 2011: 160 dieren
 • 2013: 380 dieren
 • 2014: 1780 dieren

Veel verschillende dieren

In 2013 vingen we 66 verschillende soorten dieren op. Dat is gegroeid naar 120 verschillende soorten in 2014. Bijzondere soorten waren:

 • IJsvogels
 • Lepelaars
 • Steenuilen
 • Kiekendieven
 • Gierzwaluwen 
 • Dodaars en futen
 • Ruigpoot buizerds
 • Bonte en groene spechten
 • Toren-, slecht- en boomvalken
 • Zoogdieren zoals marterachtigen, eekhoorns, egels, reeën, etc.

Een klein deel heeft het niet gehaald of moest worden geëuthanaseerd, maar 2/3 van onze gasten/patiënten hebben we een tweede kans kunnen geven. Dit mede dankzij de vele mensen die in eerste instantie de zorg voor deze dieren op zich hebben willen nemen. De meeste dieren worden gebracht door de dierenambulances van Zuidhorn en Groningen/Haren.

De opvang in Meedhuizen, van de dierenbescherming, is per 1 september 2014 opgeheven. Een gedeelte van de dieren uit dit gebied zullen worden vervoerd naar Faunavisie. In de winterperiode verwachten we veel aanbod van storm- en olieslachtoffers uit de Eemshaven in de gemeente Eemsmond.

1670 dieren opgevangen in 2014

In 2014 zijn er door Faunavisie Wildcare totaal 1670 dieren opgevangen waarvan 248 zoogdieren en 1422 vogels. Het was voor ons een hectisch jaar met veel improviseren en hard werken! Wij willen iedereen bedanken voor de morele en financiële steun maar in het bijzonder onze vrijwilligers! Naar verwachting, gaan we in 2015 ver boven de 2000 dieren dus hopen we ook dit jaar weer op jullie te mogen rekenen! Iedereen bedankt!

Overzicht opgevangen dieren 2014

Op alfabetische volgorde hieronder een overzicht:

A: Aalscholver 10x, Agapornis 3x, Appelvink 1x.

B: Bosmuis 2x, Bergeend 3x, Buizerd 11x, Bunzing 1x, Bosuil 5x,Blauwborst 1x, Boomvalk 1x,  Bonte vliegenvanger 1x, Boomklever 3x, Boeren gans 3x, Beflijster 3x, Boerenzwaluw 9x, Baardagaam 5x, Blauwtong skink 1x, Brandgans 1x.

C: Canadese gans 2x

D: Dodaars 1x, Damhert 1x, Diamantduif 2x.

E: Egel 152x, Eekhoorn 4x, Ekster 14x.

F: Fuut 8x, Fazant 1x, Fitis 1x

G: Groene specht 3x, Grauwe gans 2x, Groenling 5x, Gekraagde roodstart 2x, Gele kwikst 1x,  Goudvink 1x, Goudplevier 2x, Gekko 1x, Gierzwaluw 18x, Graspieper 1x.

H: Hagedis 1x, Houtsnip 19x, Houtduif 118x, Haas 21x, Holenduif 1x, Heggemus 1x, Huismus 44x,

Huiszwaluw 11x, Havik 1x.

I: IJsvogel 2x.

J: Jan van gent 2x.

K: Krakeend 2x, Kiekendief 1x, Kolgans 1x, Kokmeeuw 30x, Koperwiek 1x, Koekoek 1x, Kuifeend 3x,  Kieviet 3x, Kip 14x, Kraai 63x, Kauw 40x, Koolmees 46x, Kerkuil 8x, Knobbelzwaan 5x, Konijn wild 1x, Konijn gedom. 7x, Kikker 1x.

L: Lijster 8x, Lepelaar 1x, Landkaart schildpad 1x.

M: Merel 145x, Meerkoet 20x, Muis 4x, Muskus eend 2x, Moeras schildpad 3x, Mantel meeuw 18x.

N: Nijlgans 2x

P: Postduif 33x, Pimpelmees 12x, Putter 2x.

R: Ringmus 1x, Roodborst 8x, Reiger 6x, Rietgans 2x, Rat 4x, Roerdomp 1x, Rietzanger 1x,  Rotsduif 170x, Roek 3x, Ree 20x, Ransuil 10x, Rattenslang 3x.

S: Stormmeeuw 3x, Steenmarter 6x, Specht bonte 8x, Slechtvalk 1x, Spreeuw 18x, Spitsmuis 5x,  Scholekster 23x, Sierduif 7x, Sperwer 3x, Smient 1x.

T: Tortelduif 38x, Tjiftjaf 1x, Tuinfluiter 1x, Torenvalk 5x.

V: Vos 2x, Valkparkiet 2x, Vink 3x,Vlaamse gaai 7x, Veldmuis 2x.

W: Wulp 1x, Wezel 1x, Waterhoen 6x, Winterkoning 3x, Watersnip 1x, Wilde eend 160x,  Waterral 3x.

Z: Zilvermeeuw 41 x, Zwarte roodstaart 2 x, Zwartkop mees 1 x, Zwarte zee-eend 2 x.  Jonge Otter Slechtvalk, geschoten met een kogel (stierf na enkele uren)

Faunavisie Wildcare heeft als enige opvang in Nederland een nieuw verblijf heeft voor de opvang en revalidatie van otters. Het grote verblijf heeft een UV gefilterd bassin met twee onderwater ingangen naar de dagverblijven. Het bassin heeft een inhoud van 14 m³ en heeft een oppervlakte van 100 m². Dit verblijf is ook perfect voor de opvang van zee vogels.

Pieterburen zeehondencrèche

Onze stichting helpt onze (Pieter)buren, de zeehondencrèche, al meer dan 12 jaar met het transport en het verzorgen van zeehonden. Ook het bergen van dode zeehonden van het wad hoort daarbij, waarbij soms nog wel eens een moederloze pup gevonden wordt. De meeste zeehonden worden opgehaald in Harlingen of Holwerd en komen van onze Waddeneilanden. Als tegenprestatie worden we bijgestaan door de dierenartsen van de crèche en krijgen we vis voor onze visetende vogels en zoogdieren. Op de veerpont in Harlingen (zeehonden halen) Harry de Harris hawk aan het werk. Harry, onze opvang Harris Hawk (foto rechts) wordt regelmatig ingezet op de zeehondencrèche om de meeuwen te verjagen. Ze hoeft daar niets voor te doen behalve aanwezig zijn en gevaarlijk te kijken, het werkt geweldig!

Subsidieloos

Wist u dat Faunavisie Wildcare ook in 2014 geen subsidie of steun van de overheid of gemeentes heeft ontvangen? Budgettair had de stichting rekening gehouden met een lichte stijging van de op te vangen dieren t.o.v. 2013 (380 dieren) maar eind oktober 2014 stond de teller al op 2300 dieren!

De financiële reserves zijn verdampt vanwege de hoge kosten. Gemiddeld koste het opvangen van een dier € 9.74. Deze kosten worden hoofdzakelijk uit privé-middelen betaald maar de beurs is nu bijna leeg.

We hopen voor 2015 dat de gemeentes waar de dieren vandaan komen, ons een beetje gaan steunen. Natuurlijk zijn bedrijven ook zeer uitgenodigd ons een helpende hand toe te steken. Kunnen we ook op u rekenen? Op onze  Help ons pagina vindt u informatie over hoe u ons kunt steunen.

Foto’s: de melder is bij het slachtoffer gebleven. De jonge bok loopt weer helemaal gezond in de reeënweide.

​Reeën in opvang

In 2014 heeft Faunavisie Wildcare 23 reeën heeft opgevangen. Zes verweesde reekalfjes, vijf drenkelingen, 11 verkeersslachtoffers en een parasieten slachtoffer (herten luisvlieg). 11 dieren hebben hun avontuur overleeft en zijn of worden terug geplaatst!

Foto: Dhr. Prins onderzoekt een egel die door een mes van een gemeente grasmaaier is verwond. Het diertje moet een pootje missen maar is weer helemaal genezen met dank aan de dierenkliniek in Winsum!